Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach

Uprawy

Produkcja roślinna

Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła. W strukturze użytków rolnych 804,5ha grunty orne stanowią 558,6 ha, a 171,6 ha trwałe użytki zielone. Wśród roślin uprawnych zboża stanowią około 51% powierzchni zasiewów.

Na gruntach ornych uprawiane są zboża, rzepak i kukurydza na kiszonkę oraz trawy na sianokiszonkę. Zastosowanie nowoczesnych technologii upraw i zbioru doprowadziło do wzrostu efektywności produkcji roślinnej. Produkcja roślinna zabezpiecza potrzeby paszowe inwentarza, a w szczególności produkcję sianokiszonek, siana, kiszonek oraz komponentów do mieszanek treściowych. Nadwyżki zbóż i rzepaku sprzedawane są odbiorcom zewnętrznym.

Średni plon zbóż kształtuje się na poziomie 55 q/ha a rzepaku 39q / ha. Rocznie sprzedajemy 1100 t zbóż i 400 t rzepaku.

© OHZ Bobrowniki. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk