Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach

Programy hodowlane

Transplantacja zarodków

Od 2009 r. Spółka realizuje program hodowlany pod nazwą „Jądro genetyczne”. Celem programu jest pozyskiwanie zarodków od jałówek – krów będących matkami buhajów zakwalifikowanymi przez SHiUZ w Bydgoszczy. A następnie przeniesienie zarodków do biorczyń lub zamrożenie celem wprowadzenia ich do obrotu oraz zakupu przez Stacje buhajów urodzonych w stadzie hodowcy w wyniku przeniesienia zarodków. Wyniki osiągnięte w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie J.m. Ilość
Liczba dawczyń poddanych płukaniu szt. 9
Liczba uzyskanych zarodków ogółem szt. 75
Liczba zarodków dobrych szt. 40
Liczba zarodków przeniesionych – ogółem szt. 28
Liczba zarodków zmagazynowanych szt. 12
Liczba zarodków sprzedanych szt. 0
Liczba potwierdzonych ciąż szt. 23
Skuteczność przenoszenia ogółem % 69,7
W tym:
- po zarodkach świeżych
- po zarodkach mrożonych

%
%

91,3
8,7
Liczba urodzonych cieląt w roku 2018 szt. 6
Selekcja genomowa w hodowli bydła mlecznego rasy HF jako główny element strategii hodowlanej Spółek ANR w latach 2013 – 2020.

W roku 2013 przystąpiliśmy do programu – selekcja genomowa w hodowli bydła mlecznego rasy HF - jako główny element strategii hodowlanej Spółek ANR w latach 2013 – 2020 mający na celu optymalizację i przyspieszenie postępu genetycznego przez jak największe wykorzystanie selekcji genomowej i biotechnologii. Selekcja genomowa stwarza dużo większe możliwości dla postępu genetycznego w ścieżce żeńskiej.

Program stwarza dużą szansę utrzymania a nawet powiększenia roli hodowli jako źródła postępu genetycznego dla rasy HF w Polsce. Celem prac hodowlanych jest postęp genetyczny w zakresie cech mleczności oraz cech funkcjonalnych z jednoczesnym doskonaleniem typu i budowy z naciskiem na budowę wymienia i nóg co powinno wpłynąć korzystnie na poprawę opłacalności produkcji.

© OHZ Bobrowniki. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk