Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach

Hodowla bydła

Produkcja zwierzęca

Bydło hodowane w spółce to zwierzęta o wysokim dolewie HF pow. 98% . Stado urzędowo uznane jest za wolne od chorób zwierzęcych, białaczki, brucelozy i pozostałych zwalczanych z urzędu.

Genotyp zwierząt oparty jest na hodowli amerykańskiej, holenderskiej i niemieckiej. W każdym roku wycenie pokroju poddawane są krowy starcze i krowy pierwiastki, które po wycieleniu wchodzą w cykl produkcyjny. Ocenę pokroju przeprowadzają selekcjonerzy firmy ALTA Polska Sp. z o.o. Program do oceny pokroju został opracowany przez selekcjonerów w USA.

Corocznie wprowadza się na remont stada ok. 90 szt. jałówek cielnych z własnej hodowli. Wydajność od krowy wg użytkowości mlecznej w roku 2018 wyniosła 10.183 kg.

Od kilku lat prowadzi się model żywienia z uwzględnieniem potrzeb fizjologicznych i produkcyjnych krów w poszczególnych fazach laktacji.

© OHZ Bobrowniki. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk