Hodowla bydła

telatko trans1

Programy Hodowlane

Body-DNA-icon

Uprawy

wheat

Baza Maszynowa

zetor-traktor-proxima11

Transplantacja zarodków

 

Od 2009 r. Spółka realizuje program hodowlany pod nazwą „Jądro genetyczne”

Celem programu jest pozyskiwanie zarodków od jałówek – krów będących matkami buhajów zakwalifikowanymi przez SHiUZ w Bydgoszczy. A następnie przeniesienie zarodków do biorczyń lub zamrożenie celem wprowadzenia ich do obrotu oraz zakupu przez Stacje buhajów urodzonych w stadzie hodowcy w wyniku przeniesienia zarodków.

Wyniki osiągnięte w roku 2013 przedstawia poniższa tabela:

 

 

 Wyszczególnienie  J.m.  Ilość
Liczba dawczyń poddanych płukaniu szt. 1
Liczba uzyskanych zarodków ogółem szt. 16
Liczba zarodków dobrych szt. 12
Liczba zarodków przeniesionych – ogółemw tym:- zarodków świeżych- zarodków mrożonych szt.
29
Liczba zarodków zmagazynowanych szt. 34
Liczba zarodków sprzedanych szt. 10
Liczba potwierdzonych ciąż szt. 15
Skuteczność przenoszenia ogółem % 52
W tym:-po zarodkach świeżych- po zarodkach mrożonych  %  75
Liczba urodzonych cieląt w roku 2013-ogółem- buhajków- jałóweczek szt. 9

 

100 1238 100 1241 100 1243 100 1246

 

Selekcja genomowa w hodowli bydła mlecznego rasy HF jako główny element strategii hodowlanej Spółek ANR w latach 2013 – 2020.

 

W roku 2013 przystąpiliśmy do programu – selekcja genomowa w hodowli bydła mlecznego rasy HF - jako główny element strategii hodowlanej Spółek ANR w latach 2013 – 2020 mający na celu optymalizację i przyspieszenie postępu genetycznego przez jak największe wykorzystanie selekcji genomowej i biotechnologii. Selekcja genomowa stwarza dużo większe możliwości dla postępu genetycznego w ścieżce żeńskiej.

Program stwarza dużą szansę utrzymania a nawet powiększenia roli hodowli jako źródła postępu genetycznego dla rasy HF w Polsce.

Celem prac hodowlanych jest postęp genetyczny w zakresie cech mleczności oraz cech funkcjonalnych z jednoczesnym doskonaleniem typu i budowy z naciskiem na budowę wymienia i nóg co powinno wpłynąć korzystnie na poprawę opłacalności produkcji.

W latach 2013 – 2015 genotypowanie będzie dotyczyło materiału żeńskiego wybranego w celu selekcji matek buhajów i dawczyń zarodków oraz wyselekcjonowania najlepszych samic w stadzie i wykorzystanie samic w ramach transferu zarodków i kojarzeń.

W pierwszym roku zgenotypowano 29 jałowic w wieku 6 m-cy i więcej. 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com