Hodowla bydła

telatko trans1

Programy Hodowlane

Body-DNA-icon

Uprawy

wheat

Baza Maszynowa

zetor-traktor-proxima11

Bydło hodowane w spółce to zwierzęta o wysokim dolewie HF pow.  98% . Stado urzędowo uznane jest za wolne od chorób zwierzęcych, białaczki, brucelozy i pozostałych zwalczanych z urzędu.

Genotyp zwierząt oparty jest  na hodowli amerykańskiej, holenderskiej i niemieckiej.

W każdym roku wycenie pokroju poddawane są krowy starcze i krowy pierwiastki, które po wycieleniu wchodzą w cykl produkcyjny,

Ocenę pokroju przeprowadzają selekcjonerzy firmy ALTA Polska Sp. z o.o. 

Program do oceny pokroju został opracowany przez selekcjonerów w USA.

 

Corocznie wprowadza się na remont stada ok. 90 szt. jałówek cielnych z własnej hodowli.

Wydajność od krowy wg użytkowości mlecznej w roku 2013 wyniosła 8.904 kg.

 

Od kilku lat prowadzi się model żywienia z uwzględnieniem potrzeb fizjologicznych i produkcyjnych krów w poszczególnych fazach laktacji.

 100 0962 100 0974 100 1135 100 1138

Joomla Template - by Joomlage.com