Hodowla bydła

telatko trans1

Programy Hodowlane

Body-DNA-icon

Uprawy

wheat

Baza Maszynowa

zetor-traktor-proxima11

Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, rzepaku oraz roślin pastewnych z przeznaczeniem na paszę dla bydła. W strukturze użytków rolnych 804,5ha grunty orne stanowią 558,6 ha, a 171,6 ha trwałe użytki zielone. Wśród roślin uprawnych zboża stanowią około 51% powierzchni zasiewów.

Na gruntach ornych uprawiane są zboża, rzepak i kukurydza na kiszonkę oraz trawy na sianokiszonkę. Zastosowanie nowoczesnych technologii upraw i zbioru doprowadziło do wzrostu efektywności produkcji roślinnej.

Produkcja roślinna zabezpiecza potrzeby paszowe inwentarza, a w szczególności produkcję sianokiszonek, siana, kiszonek oraz komponentów do mieszanek treściowych. Nadwyżki zbóż i rzepaku sprzedawane są odbiorcom zewnętrznym.

Średni plon zbóż kształtuje się na poziomie 55 q/ha a rzepaku 39q / ha.

Rocznie sprzedajemy 1100 t zbóż i 400 t rzepaku

 100 0869 100 0950 100 1033

100 1050 100 1252 100 1299

Joomla Template - by Joomlage.com